Zadanka 71-80

71. Deklinacyjny rebus anagramowy 71. Deklinacyjny rebus anagramowy

 

Odgadnięty wyraz należy odmienić w dopełniaczu liczby pojedynczej, a następnie zaanagramować, tak aby powstało rozwiązanie o początkowych literach i liczbach liter: K-4, M-4.

72. Rebus metagramowy 72. Rebus metagramowy

 

W każdym odgadniętym wyrazie należy zmienić pierwszą literę na inną, tak aby powstało rozwiązanie o początkowych literach: T. B.

73. Anagram rysunkowy 73. Anagram rysunkowy

 

Rozwiązanie o początkowej literze i liczbie liter: N-13.

74. Rebus anagramowy 74. Rebus anagramowy

 

Rozwiązaniem jest wizytówka Iksa (R. M.).

75. Rebus kołowy 75. Rebus kołowy

 

Rozwiązaniem jest wizytówka Iksa (K. K.).

76. Rebus anagramowy 76. Rebus anagramowy

 

Rozwiązanie o początkowej literze W.

77. Anagram rysunkowy 77. Anagram rysunkowy

 

Rozwiązaniem jest tytuł filmu („M. I. S.”).

78. Rebus metagramowy 78. Rebus metagramowy

 

W każdym odgadniętym wyrazie należy zmienić jedną literę na inną, tak aby powstało rozwiązanie o początkowych literach: D. K.

79. Rebus anagramowy 79. Rebus anagramowy

 

Rozwiązanie o początkowych literach: R. P. K.

80. Rebus anagramowy 80. Rebus anagramowy

 

W odgadniętym znaczeniu rysunku należy zamienić miejscami dwie litery, tak aby powstało rozwiązanie o początkowej literze S.