Zadanka 111-120

111. Rebus 111. Rebus

 

Rozwiązaniem jest wizytówka Iksa (A. A.).

112. Rebus wspakowy 112. Rebus wspakowy

 

Rozwiązaniem jest tytuł piosenki („D. R.”).

113. Anagram rysunkowy 113. Anagram rysunkowy

 

Rozwiązanie o początkowej literze i liczbie liter: D-11.

114. Anagram rysunkowy 114. Anagram rysunkowy

 

Rozwiązaniem jest tytuł filmu („N. R.”).

115. Rebus 115. Rebus

 

Rozwiązanie o początkowej literze E.

116. Rebus anagramowy 116. Rebus anagramowy

 

Rozwiązanie o początkowej literze E.

117. Anagram rysunkowy 117. Anagram rysunkowy

 

Rozwiązanie o początkowej literze O.

118. Anagram rysunkowy 118. Anagram rysunkowy

 

Rozwiązaniem jest wizytówka piłkarza (K. S.).

119. Rebus anagramowy 119. Rebus anagramowy

 

Rozwiązaniem jest tytuł dramatu („A.”).

120. Anagram rysunkowy 120. Anagram rysunkowy

 

Rozwiązanie o początkowej literze i liczbie liter: T-11.