Zadanka 21-30

21. Metamorfoza 21. Metamorfoza

W biały rząd należy wpisać nazwisko piłkarza na zdjęciu, a następnie zmienić w nim dwa razy po jednej literze i zaanagramować, tak aby powstało rozwiązanie (wpisywane w kolorowe rzędy) – wizytówka koszykarza.

22. Rebus anagramowy 22. Rebus anagramowy

O dwóch rozwiązaniach – 2?wyrazowych tytułach powieści.

23. Sudoku literowe 23. Sudoku literowe

W przekątną z kropkami należy wpisać wyraz o określeniu: „luandki”. Następnie należy litery wchodzącego w jego skład tak rozmieścić w diagramie, aby w każdym rzędzie, każdej kolumnie oraz każdym wieloboku obwiedzionym linią pogrubioną znalazła się jedna z nich. Litery z kolorowych pól, czytane kolumnami, utworzą rozwiązanie.

24. Rebus metagramowy 24. Rebus metagramowy

W każdym odgadniętym wyrazie należy zmienić pierwszą literę, tak aby powstało rozwiązanie – wizytówka szaradzisty.

25. Metamorfoza 25. Metamorfoza

W wyrazie KUMPLE należy zmienić literę z kolorowego pola na inną, a następnie przez anagramowanie ułożyć słowo i wpisać je do kolejnego rzędu. Postępując w ten sposób z kolejnymi wyrazami, należy dojść do słowa ARIADA. Wyrazy przejściowe są rzeczownikami pisanymi małą literą (w liczbie pojedynczej).

26. Rebus anagramowy 26. Rebus anagramowy

Rozwiązaniem jest wizytówka Iksa (J. C.).

27. Rebus metagramowy 27. Rebus metagramowy

W każdym odgadniętym wyrazie należy zmienić jedną literę na inną i odczytać rozwiązanie o początkowych literach C. K.

28. Rebus kołowy 28. Rebus kołowy

Rozwiązanie o początkowej literze Z.

29. Rebus metagramowy 29. Rebus metagramowy

W każdym odgadniętym wyrazie należy zmienić trzecią literę na inną, a następnie odczytać je wspak, tak aby powstało rozwiązanie – wizytówka Iksa.

30. Rebus metagramowy 30. Rebus metagramowy

W każdym odgadniętym wyrazie należy zmienić jedną literę na inną i odczytać rozwiązanie o początkowych literach: W. S.

Dodaj komentarz