Runda IX – Adam Ząbek

Runda 9 stanowiła swoiste kuriozalne wydarzenie w dotychczasowych potyczkach. Autor zadań zaskoczył wszystkich stopniem trudności zadań, który okazał się równym aż dla 6 „rozwiązywaczy” uzyskujących taką samą ilość punktów.

Ponieważ obowiązek określenia pozycji na liście klasyfikacyjnej nie został spełniony przez autora zadań (mimo burzliwej, prawie parlamentarnej dyskusji) Nasza Kochana Pani Prezes podjęła decyzję o przydziale miejsc wg kolejności alfabetycznej nazwisk zainteresowanych.
Na marginesie tej decyzji informuję, że decyzje wszystkich Prezesów są niepodważalne i nieodwoływane.

Dla niezadowolonych informuję, ze ewentualne odwołanie od tego faktu można składać do TSUE w terminie, który będzie podany na zakończenie XV Potyczek.

Wyniki:

1 Krystyna Moś 236
2 Stanisław Osyda  235
3 Wojciech Grzanka 234
4 Robert Kozieł 234
5 Krzysztof Lofek  234
6 Leszek Odziomek  234
7 Józef Prażuch 233
8 Antoni Sornek  232
9 Władysław Woźniak 232
10 Leszek Trąbski 231
11 Jadwiga Cęcek  201
12 Elżbieta Preficz 193
13 Agata Bartosik 182
14 Henryk Filipek 172
15 Marek Breguła 169
16 Jerzy Szweda  143