O klubie

Klub Szaradzistów „ARIAda” powstał z inicjatywy Jadwigi Cęcek, Jana Metza i Małgorzaty Wołc, wypełniając sporą lukę na szaradziarskiej mapie naszego kraju. Zrzesza pasjonatów krzyżówek, szarad, rebusów, drobnych form szaradziarskich itp., głównie z regionu Zagłębia i Górnego Śląska. Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się 14 września 2001 w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu, spotkali się Jan Bryłka, Jadwiga Cęcek, Robert Górniak, Jarosław Marzec, Wiesława Mazur, Jan Metz i Małgorzata Wołc. Wówczas przyjęto, zaproponowaną przez Jarka Marca, nazwę klubu. Stanowi ona nazwę odmiany szarady, a jednocześnie zawiera w sobie akcent muzyczny związany z patronem miejskiego klubu – arię.
Dnia 13 maja 2002 r. klub został wpisany do ewidencji stowarzyszeń w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu pod nazwą Sosnowieckie Stowarzyszenie Szaradzistów „Ariada” jako stowarzyszenie zwykłe. Od początku spotykamy się systematycznie, co dwa tygodnie (z wyjątkiem wakacji). Osoby o podobnych zainteresowaniach serdecznie zapraszamy na nasze piątkowe spotkania, na których:

  • indywidualnie rozwiązujemy zadania w ramach kolejnych edycji Potyczek Klubowych,
  • wspólnie „rozgryzamy” trudniejsze zadania publikowane w wydawnictwach szaradziarskich,
  • rozmawiamy na tematy bieżące: o szaradziarstwie, turniejach, imprezach itp.

ARIAda SosnowiecAriadzianie podczas 14. rundy potyczek, 15 marca 2013 r.

Zarząd klubu:
Jadwiga Cęcek – prezes
Agata Bartosik – wiceprezes
Leszek Trąbski – skarbnik
Krzysztof Lofek – sekretarz

Adres korespondencyjny:
Miejski Klub im. Jana Kiepury
ul. Będzińska 6
41-200 Sosnowiec
z dopiskiem: Szaradziści – „ARIAda”
lub e-mail