Słów krzyżowanie

W XXXIV Turnieju Kompozycji Krzyżówki, zorganizowanym 18 października w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu przez tamtejszy klub „Ariada”, walczyło 35 osób. Podobnie jak w latach ubiegłych turniej składał się z sześciu 40-minutowych rund, podczas których układano krzyżówki według sprecyzowanych zasad. Za każde zadanie zawodnik otrzymywał określoną liczbę punktów przeliczanych następnie na punkty unifikacyjne, będące procentem najwyższego wyniku.

Uczestnicy w ułożonej przez siebie krzyżówce (runda 1) mieli odczytać rzędami jak najdłuższy fragment żartobliwego wierszyka: „Raz chyży bąk usiadł na pąk. Pąk aż się zląkł – tak bał się mąk”. Nikomu nie udało się zawrzeć całego hasła, a zwycięzcy tej rundy, Leszek Rydz i Tomasz Tokarski, poprzestali na 32-literowym fragmencie. W rundzie drugiej każdy z uczestników otrzymał diagram z literami nad każdą z kolumn (składającymi się od końca na hasło: „stokrotka polna”). Należało ułożyć krzyżówkę z jak największą liczbą takich właśnie liter w poszczególnych kolumnach (A w pierwszej kolumnie, N w drugiej itd.). Po dwóch rundach nadal prowadzili ex aequo Rydz i Tokarski, a za nimi dzięki najlepszemu wynikowi w drugiej rundzie (43 punktowane litery) znalazł się Andrzej Bartkowiak. Najlepszą krzyżówkę w rundzie trzeciej ułożył Jerzy Buczek (45 pkt). Punktowano samogłoski w polach z przypadkowo rozmieszczonymi gwiazdkami. Po trzech rundach na lidera wysunął się Rydz, a za nim trzy osoby z takim samym rezultatem: Bartkowiak, Michał Gargól i Tokarski. W dotychczasowych rundach uczestnicy otrzymywali diagramy z czarnymi polami, w rundzie czwartej zaś sami mieli zaprojektować krzyżówkę z wpisanymi literami hasła: „Ariada Sosnowiec”. Ponadto każdy z wyrazów musiał liczyć co najmniej pięć liter. Najlepiej pokrzyżował wyrazy Gargól, uzyskując 65 pkt (za każde skrzyżowanie jeden punkt) i dzięki tej rundzie wyszedł na prowadzenie, drugi Rydz, trzeci Tokarski. Runda piąta stwarzała możliwości wykorzystywania kilkunastoliterowych wyrazów, bowiem należało ułożyć krzyżówkę, dzieląc wyrazy na grupy jedno-, dwu- i trzyliterowe i w ten sposób wpisując je do kratek. Za każdą grupę trzech liter występującą w jednej kratce – jeden punkt. Najwięcej takich trójek (aż 46) jury naliczyło w krzyżówce Tokarskiego. I wreszcie szósta, ostatnia runda, niewymagająca szukania wyrazów w słowniku. Z niektórych (albo wszystkich) podanych 20 wyrazów oraz wpisanego do kratownicy hasła „Rozrywka” należało ułożyć krzyżówkę. Podobnie jak w rundzie czwartej punktowano skrzyżowania. Nikomu nie udało się ułożyć krzyżówki z wszystkich wyrazów, a w najwyżej punktowanej krzyżówce Rydza znalazły się 24 skrzyżowania. Ani wyniki tej rundy, ani poprzedniej nie zmieniły kolejności na trzech czołowych miejscach.

Zwycięzcą XXXIV Turnieju Kompozycji Krzyżówki został Michał Gargól z Pabianic (561 pkt), wyprzedzając tylko o dwa punkty Leszka Rydza z Głogowa, trzecie miejsce zajął Tomasz Tokarski z Gdyni (540 pkt). Kolejne lokaty: Stanisław Osyda z Katowic (499), Rafał Tałaj z Częstochowy (497), Waldemar Marciniak z Torunia (493). W klasyfikacji klubowej wygrał „Sfinks” Toruń, przed „Ariadą” Sosnowiec i „Labiryntem” Toruń.

Kiedy jury sprawdzało prace i podliczało punkty, odbyło się spotkanie z prof. Edwardem Polańskim, leksykografem, autorem słowników ortograficznych, z których korzystali uczestnicy turnieju. Profesor, zaproszony przez prezes „Ariady” Małgorzatę Wołc, ze swadą opowiadał o językowych zawiłościach, ortograficznych pułapkach i jak powstają takie słowniki.

Po oficjalnym turnieju kto chciał, wystartował w rundzie specjalnej, układając krzyżówkę z dowolnych haseł, nie tylko z rzeczowników. Czy według takich nowych zasad odbędzie się przyszłoroczny, jubileuszowy turniej kompozycji? Zobaczymy… (ade)


XXXIV OTKK - opis


„Rozrywka” 24/2008