III Potyczki Klubowe w „Ariadzie”

W klubie „Ariada” (s)potykaliśmy się do dwa tygodnie w ramach III Potyczek Klubowych, aby rozwiązywać zadania przygotowane przez kolejnych klubowiczów. Mieliśmy nie lada gratkę, gdyż koleżanki i koledzy sypali pomysłami. Niektóre zadania odbiegały od tradycyjnych form. W zestawie Krzysztofa Lofka „Wygięte stolice” należało skojarzyć podpowiedź, niekiedy przewrotną, z nazwą stolicy państwa, np. patyk tamten – Kijów, wyprzedź Sk – Mińsk, ęmzew grawer – Madryt. Tadeusz Modrzejowski zadał, w sumie nietrudne, sumowanie (patrz obok). W zadaniach nawiązywano do polityki, świąt, różnych okazji. Krzysztof Lofek, najmłodszy stażem, przygotował jedenaście (!) zwrotek wiersza (nie)zaangażowanego politycznie, przypominając czasy rządu Jarosława Kaczyńskiego (trzy ostatnie strofy – patrz obok).

Na spotkaniu przedsylwestrowym rozwiązywaliśmy wirówki z winami, wódkami, tańcami, a także metamorfozę Franciszka Adamskiego NOWY ROK – ZA PASEM z wyrazem przejściowym SZAMPAN. Stanisław Osyda zadedykował klubowej koleżance samosię, gdzie do diagramu należało wpisać rzeczowniki składające się wyłącznie z liter M, A, Ł, G, O, R, Z, T, i dopełniankę z rozwiązaniem „Sto lat, prezesko!”.

Robert Górniak ułożył nowatorską krzyżówkę „Zapisz wspak i wymień dwie litery”, z odgadniętego słowa PÓŁGOLAS powstawał SAMOGŁÓW, ze słowa JARMARK – TRAMWAJ. W fonetycznej krzyżówce od A do Ż Stanisława Osydy litera przed objaśnieniem informowała , jaką literą zaczyna się wymawianie objaśnianego wyrazu, np. słowo JACUZZI było poprzedzone literą D, a YAMAHA – literą J. Adam Ząbek zaproponował ortojolkę, zadanie wysokich lotów, ułożone w drodze z Chicago do kraju. W podanym tekście należało znaleźć błędy i wpisać odpowiednie litery kolejno do kratek z kropką, np. w błędnie zapisanym słowie „standarty” należało poprawić T na D i tę wpisać w odpowiednie miejsce do diagramu.

Pierwsze miejsce w turnieju zajął Robert Górniak, drugie Leszek Odziomek, trzecie Krzysztof Pawłowski. Laureaci potyczek otrzymali puchary ufundowane przez dyrektor Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury Jolantę Szczurek. Małgorzata Wołc podsumowała miniony sezon, przypominając osiągnięcia klubowiczów na turniejach organizowanych przez inne kluby, a Jadwiga Cęcek zgotowała nam… los, abyśmy poznali terminy „swoich” rund w następnej edycji potyczek. (mw)

1/2 + (1/2 + 1/3) + (2/3 + 1/4) + (3/4 + 1/5) + (4/5 + 1/6) + (5/6 + 1/7) + (6/7 + 1/8) + (7/8 + 1/9) + (8/9 + 1/10)
__________
Liga rada MEN zachować
_ _ _ _ / _ _ _ _ ciągnąć się już nie da (H)
Gombrowicza boli głowa
_ _ _ _ _ _ _ _ rządzi – w szkołach bieda (H)

Zwiędły liście już na _ _ _ _ _ _ _ (A)
kiedy w Polsce będzie dobrze?
Raz pod wozem, raz na wozie
włos się jeży nawet _ _ _ _ _ _ _ (A)

Na to wszystko rzekł _ _ _ _ _ _ (H)
co się w cieniu żony schował
dajcie tylko IM _ _ _ / _ / _ _ (H)
farsa zacznie się od nowa.
__________
Rozwiązanie wierszyków: Gier tych – Giertych, brzozie – Ziobrze, Rokita – rok i ta


„Rozrywka” 16/2008